Lista postępowań PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

PZP.271/05.2021-PN „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)" INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-23 2021-05-25 12:00 --
PZP.271/06.2021-TP „Świadczenie usług medycyny pracy oraz zapewnienie pakietów usług dodatkowych w zakresie podstawowym, rozszerzonym i kompleksowym dla pracowników Zamawiającego oraz ich rodzin”. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-07 2021-05-17 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa