wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

PZP.271/5A.2022-WR Wybór wykonawcy dla realizacji umowy ramowej w przedmiocie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-04-14 -- --
PZP.271/13A.2021-WR „Dostosowanie obiektów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-11-10 -- --
PZP.271/09.2021-WR Dostawa Ładowarki kołowej przegubowej. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-07-09 -- 2021-10-21
PZP.271/04.2021-WR „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) " INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-04-13 -- 2021-10-21
PZP.271/02.2021-WR „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R” w ilości do 13 200 Mg (transport po stronie Zamawiającego)” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-02-16 -- --
PZP/271/01.2021-WR „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-02-12 -- --
PZP.281/18.2020-WR Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-07-17 -- --
PZP.281/11.22020-WR „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-03-30 -- --
PZP.281/10.2020-WR „Długookresowy najem nowego lub po demonstracyjnego lub używanego bezpylnego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych - śmieciarki na podwoziu pojazdu ciężarowego z zabudową umożliwiającą odbiór odpadów i jednoczesne mycie pojemników na odpady komunalne w ilości 1 sztuki” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2020-03-26 -- --
PZP.281/09.2019-WR „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2020”. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2019-12-30 2020-01-27 15:25 --
PZP.281.03.2019.WR Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-05-17 -- 2019-06-18

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa