Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

PZP.271/13.2021-TP „Dostosowanie obiektów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-07 2021-10-20 10:00 --
PZP.271/12.2021-TP „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej rozszerzonej o zaawansowany system nadzorowania przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych i wizyjnych opartych o zaawansowaną analitykę obrazu wysokiej rozdzielczości wykrywające zagrożenia pożarowe w Instalacji Komunalnej, przy ul. Małyszyńskiej 180, 66-400 Gorzów Wlkp." INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-20 2021-09-01 13:00 2021-10-21
PZP.271/11.2021-PN „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-25 2021-09-06 10:00 2021-10-21
PZP.271/10.2021-PN „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-16 2021-07-29 10:00 2021-10-21
PZP.271/07.2021-PN „Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych”. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-25 2021-07-23 10:00 2021-10-21
PZP.271/08.2021-PN „Zakup oleju napędowego (ON), płynu AdBlue w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych INNEKO sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. oraz bezgotówkowa usługa mycia pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-25 2021-07-23 10:00 2021-10-21
PZP.271/06.2021-TP „Świadczenie usług medycyny pracy oraz zapewnienie pakietów usług dodatkowych w zakresie podstawowym, rozszerzonym i kompleksowym dla pracowników Zamawiającego oraz ich rodzin”. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-07 2021-05-18 13:00 2021-06-18
PZP.271/05.2021-PN „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)" INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-23 2021-05-25 12:00 2021-10-21
PZP.271/03.2021-TP „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)" INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-23 2021-03-31 12:00 2021-10-21
PZP.281/28.2020-PN Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-02 10:00 2021-09-06
PZP.281/29.2020-PN „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-01-28 09:30 2021-09-06
PZP.281/27.2020-PN „Dostawa nowego rozdrabniacza wraz z przenośnikiem odbiorczym i jego montaż na terenie Instalacji Komunalnej INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-28 12:00 2021-09-06
PZP.281/26.2020-PN Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-01-28 09:00 2021-02-18
PZP.281/21.2020-PN „Kompleksowe ubezpieczenie INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-24 2020-12-03 11:30 2021-09-06
PZP.281/23.2020-PN „Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-24 10:00 2021-09-06
PZP.281/17.2020-PN „Zakup paliw silnikowych, płynu AdBlue oraz usługi mycia pojazdów służących do odbioru odpadów w systemie bezgotówkowym” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-10 2020-08-11 10:00 2020-10-23
PZP.281/15.2020-PN Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-26 2020-06-29 10:00 2020-10-12
PZP.281/14.2020-PN Zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na długoterminowy najem pojemników na odpady komunalne – pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120, 240, 1100 litrów w kolorach przewidzianych dla zbiórki odpadów danej frakcji” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-06 2020-05-15 10:00 2020-06-29
PZP.281/12.2020-PN „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-14 2020-05-22 10:00 2020-10-12
PZP.281/13.2020-PN Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne wraz z usługą rozstawienia na terenie Gorzowa Wlkp.: Pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 80, 120, 240, 660, 1100 litrów w kolorach przewidzianych dla zbiórki odpadów danej frakcji w ilości 5586 szt. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-10 2020-04-24 10:00 2020-10-12
PZP-SPZ.281/01.2020-PN „Zakup w ramach leasingu nowego pojazdu z zabudową specjalistyczną służąca do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu do 3,5 t.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-24 2020-04-01 12:00 2020-06-05
PZP.281/02.2020-PN Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-21 2020-03-24 10:00 2020-04-22
PZP.281/05.2020-PN „Długookresowy najem pojazdów bezpylnych do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-12 2020-03-16 10:00 2021-09-06
PZP.281/04.2020-PN Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych - śmieciarek. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-05 2020-03-13 10:00 2020-06-05
PZP.281/01.2020 „Zakup dostawa w formie leasingu fabrycznie nowych ładowarek szt. 2” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-17 2020-03-05 12:00 2020-06-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa