Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

PZP.271/03.2021-TP „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)" INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-23 2021-03-31 12:00 --
PZP.281/26.2020-PN Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-01-28 09:00 2021-02-18
PZP.281/17.2020-PN „Zakup paliw silnikowych, płynu AdBlue oraz usługi mycia pojazdów służących do odbioru odpadów w systemie bezgotówkowym” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-10 2020-08-11 10:00 2020-10-23
PZP.281/15.2020-PN Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-26 2020-06-29 10:00 2020-10-12
PZP.281/14.2020-PN Zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na długoterminowy najem pojemników na odpady komunalne – pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120, 240, 1100 litrów w kolorach przewidzianych dla zbiórki odpadów danej frakcji” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-06 2020-05-15 10:00 2020-06-29
PZP.281/12.2020-PN „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-14 2020-05-22 10:00 2020-10-12
PZP.281/13.2020-PN Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne wraz z usługą rozstawienia na terenie Gorzowa Wlkp.: Pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 80, 120, 240, 660, 1100 litrów w kolorach przewidzianych dla zbiórki odpadów danej frakcji w ilości 5586 szt. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-10 2020-04-24 10:00 2020-10-12
PZP-SPZ.281/01.2020-PN „Zakup w ramach leasingu nowego pojazdu z zabudową specjalistyczną służąca do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu do 3,5 t.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-24 2020-04-01 12:00 2020-06-05
PZP.281/02.2020-PN Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-21 2020-03-24 10:00 2020-04-22
PZP.281/05.2020-PN „Długookresowy najem pojazdów bezpylnych do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-12 2020-03-16 10:00 --
PZP.281/04.2020-PN Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych - śmieciarek. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-05 2020-03-13 10:00 2020-06-05
PZP.281/01.2020 „Zakup dostawa w formie leasingu fabrycznie nowych ładowarek szt. 2” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-17 2020-03-05 12:00 2020-06-05
PZP.281/08.2019-PN Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-09 2020-01-09 10:00 2020-01-16
PZP.281/07.2019-PN DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ORESIE OD 01.02.2020 DO 31.12.2020 INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-21 2019-12-23 10:00 2019-12-23
PZP.281/06.2019 „Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-16 2019-11-15 10:00 2020-01-03
PZP.281/01.2019-PN Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-03-29 2019-05-02 10:00 2019-05-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa