Lista postępowań PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

PZP.281/28.2020-PN Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-02 10:00 --
PZP.281/29.2020-PN „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-01-28 09:30 --
PZP.281/27.2020-PN „Dostawa nowego rozdrabniacza wraz z przenośnikiem odbiorczym i jego montaż na terenie Instalacji Komunalnej INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-28 12:00 --
PZP.281/21.2020-PN „Kompleksowe ubezpieczenie INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-24 2020-12-03 11:30 --
PZP.281/23.2020-PN „Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-24 10:00 --
PZP-03/2020-PN „Krótkoterminowy najem używanych pojazdów bezpylnych - śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego w ilości 5 sztuk.” Postępowania o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-30 2020-02-07 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa