Lista postępowań PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

PZP.271/05.2022-TP Wybór wykonawcy dla realizacji umowy ramowej w przedmiocie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-29 2022-04-08 09:00 --
PZP.271/04.2022-TP „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania w hali produkcji paliwa alternatywnego RDF na terenie Instalacji Komunalnej przy w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńskiej 180.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-18 2022-03-03 09:00 --
PZP.271/03.2022-PN „Zawarcie umowy ramowej na krótkoterminowy najem używanych pojazdów bezpylnych – śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego w ilości 8 szt.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-11 2022-03-09 09:00 --
PZP.271/02.2022-PN „Zawarcie umowy ramowej na zakup nowych pojemników na odpady komunalne: - Pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120, 240, 1100 litrów w kolorach przewidzianych dla zbiórki odpadów danej frakcji w ilości 10 113 sztuk.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-08 2022-03-07 09:00 --
PZP.271/01.2022-PN „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-08 2022-02-03 09:00 --
PZP.271/16.2021-PN „Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)" INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-27 2022-01-21 09:00 --
PZP.271/15.2021-PN „Zawarcie umowy ramowej na najem długoterminowy fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne: -Pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120, 240, 1100 litrów w kolorach przewidzianych dla zbiórki odpadów danej frakcji w ilości 10 100 szt.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-17 2022-01-12 09:00 --
PZP.271.20.2021-TP „Usługa pobierania, transportu i wykonania badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wód przeznaczonych do spożycia, wód z kąpielisk, odpadów.“ INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-10 2021-12-20 10:00 --
PZP.271/18.2021-PN Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w procesie R1 INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-26 2021-12-22 09:00 --
PZP.271/17.2021-TP Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu - do odbioru odpadów komunalnych z zabudową skrzyniową na podwoziu pojazdu o DMC 3,5 t w ilości 1 sztuki. INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-27 2021-11-09 10:00 --
PZP.271/14.2021-TP „Usługa pobierania, transportu i wykonania badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wód przeznaczonych do spożycia, wód z kąpielisk, wód powierzchniowych, podziemnych, opadowych, ścieków, odcieków, odpadów, środków poprawiających uprawę roślin, osadów, gleb.” INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-18 2021-11-03 10:00 --
PZP-03/2020-PN „Krótkoterminowy najem używanych pojazdów bezpylnych - śmieciarek do odbioru odpadów komunalnych na podwoziu pojazdu ciężarowego w ilości 5 sztuk.” Postępowania o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-30 2020-02-07 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa